STD codes list of Uttar Pradesh, Amethi District

STD codes list of Uttar Pradesh, Amethi District


Area wise list of Uttar Pradesh, Amethi District