ISD Code 5994 - Caribbean Netherlands

ISD Code: 5994, Country: Caribbean Netherlands

 
Country Caribbean Netherlands
ISD Code + 5994      when dialing use 005994 Or +5994

ISD Code: 5994, Country: Saba

 
Country Saba
ISD Code + 5994      when dialing use 005994 Or +5994