ISD Code 5993 - Caribbean Netherlands

ISD Code: 5993, Country: Caribbean Netherlands

 
Country Caribbean Netherlands
ISD Code + 5993      when dialing use 005993 Or +5993

ISD Code: 5993, Country: Sint Eustatius

 
Country Sint Eustatius
ISD Code + 5993      when dialing use 005993 Or +5993